Aydınlatma Metni

fizy Aydınlatma Metni

Son Güncelleme Tarihi : 22.02.2021

* Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet ediyorsanız sizin için hazırlamış olduğumuz Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş.  (“Lifecell Müzik”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Lifecell Müzik’in koruması altındadır. Kişisel verileriniz, Lifecell Müzik tarafından fizy Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmektedir.

Lifecell Müzik,  Kanunçerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. 

 

Lifecell Müzik Tarafından İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

 

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Lifecell Müzik tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Kimlik Bilgileri:  Ad, soyad, vergi kimlik numarası, kullanıcıların telefon rehberinde kayıtlı üçüncü kişilere ait ad, soyad. 
 • İletişim Bilgileri:  Telefon numarası, e-posta adresi.
 • Abonelik Bilgileri:  Kullanıcı adı, müşteri numarası paket bilgileri, isim soyisim, e-posta adresi ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz, kredi kartı ile ödeme yapan abonelerimizin fatura adresleri.
 • Kişiselleştirme Bilgileri: Kullanıcı adı, Profil fotoğrafı.
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler:  Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:  fizy’yi kullanımınızla ilgili toplanan kişisel verilerdir; fizy planınızla ilgili bilgiler, herhangi bir isteğinizin tarihi ve saati, dinlediğiniz şarkılar, oluşturduğunuz çalma listeleri, izlediğiniz video içeriği ve diğer fizy kullanıcılarıyla etkileşimleriniz dâhil olmak üzere fizy ile girdiğiniz etkileşimlerle ilgili bilgiler, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; internet sitesindeki ve mobil uygulamadaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulama vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama ve kullanım bilgileriniz . 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı 

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir. 

 • Kanunlarda açıkça öngörülen haller

 

İşbu Aydınlatma Metnin’de sayılan kişisel veriler Lifecell Müzik’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.

İşleme amaçları: fizy’nin tabi olduğu kanunlarda (örneğin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve benzeri) öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi.

 

 • Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Lifecell Müzik, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, hizmetin kişiselleştirilmesi ve deneyiminizin iyileştirilmesi (özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş veya yerelleştirilmiş içerikler, öneriler, özellikler ve reklamlar sağlayarak), ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, ödül, yarışma hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi, hizmetin teknik işlevselliğinin sağlanması, yeni ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kullanımınızın analiz edilmesi amacıyla hizmete nasıl eriştiğinizi ve hizmeti nasıl kullandığınızı anlamak, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, Hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi.

 • Lifecell Müzik’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Lifecell Müzik’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve  bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla fizy’nin tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.

 

 • Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

 

Uygulamanın kullanılması esnasında Lifecell Müzik ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Kişiselleştirme Bilgileri.

İşleme amaçları: Profil fotoğrafı, kulllanıcı adı verilerinizin diğer kullanıcılar tarafından görülmesi imkânı sunulması.

 • Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

 

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Lifecell Müzik tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. 

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, fizy ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

 • Lifecell Müzik’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

 

Lifecell Müzik, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Lifecell Müzik meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir. 

 

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, kullanıcı anket sürecinin yönetimi, ürün ve strateji geliştirilmesi.

Açık Rıza vermeniz halinde

 

Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, kişiselleştirme bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgileriniz işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi, 
 • İş ortaklarımız ve 3. taraflarla birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması.

 

Kişisel Veriler Kime ve Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

 

Lifecell Müzik, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun kapsamında aşağıda listelenen alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • Lifecell Müzik’in dâhil olduğu ve https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz dresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Hizmetin (veri depolama, bakım hizmetleri, veritabanı yönetimi, internet çözümlemeleri, ödeme işlemleri ve hizmetin özelliklerinin geliştirilmesi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) verilmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesinde yardımcı olmak üzere üçüncü taraflara,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 1. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu (https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/dokuman/pdf/turkcell-kisisel-veri-basvuru-formu.pdf) cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden :lifecellmuzikyayin@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 2. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek
 3. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu’nu doldurarak talebinize ilişkin detaylı açıklamaları fizy içerisinde ve  fizy.com.'da yer alan “Bize Ulaşın” sekmesi üzerinden ya da destek@fizy.com’dan ileterek

Aydınlatma Metni Hakkında

Bu Aydınlatma Metni Lifecell Müzik tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Lifecell Müzik, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Lifecell Müzik tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.fizy.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.